W piątym dniu żałoby narodowej, przy trumnach prezydenckiej pary - Marii i Lecha Kaczyńskich Wartę Honorową pełnić będę m.in. premier i ministrowie jego rządu, przedstawiciele Sejmu i Senatu oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Od godz. 11. do 13. Wartę Honorową pełnić będą członkowie Regionów i Branż Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Między godz. 13. a 14. Warta należeć będzie do premiera i ministrów jego rządu. Kolejne dwie godziny (14-16) to warta przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej .

Od godz. 16.do godz. 18. Wartę Honorową pełnić będą przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, a między godz. 18.i godz. 19. - reprezentanci Narodowego Banku Polskiego.

Godziny 19. do 20. to warta członków rządu Jerzego Buzka w latach 1997-2001, a kolejna godzina (20-21) - organizacji harcerskich objętych Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.