Jeden z czytelników w liście do "Życia Warszawy" zaoferował bezpłatny nocleg dla rodziny, która przyjedzie na uroczystości pogrzebowe do Warszawy. Wzywa mieszkańców stolicy do podobnych działań.

Cytowani przez gazetę księża zachęcają do takich zachowań. Przypominają, że taka forma udzielania noclegów jest popularna np. podczas spotkań młodzieżowych w ruchu Taize. Jest też możliwość wykorzystania w tym celu sal katechetycznych.

Pomysł podchwycili harcerze z Mazowieckiej Chorągwi ZHR, którzy pilnują porządku przed Pałacem Prezydenckim. We wtorek mają ustalić, jak takie noclegi organizować.

Platformę wymiany danych odnośnie noclegów chce zorganizować Centrum Myśli Jana Pawła II.