Senacka komisja obrony narodowej zebrała się, by wysłuchać informacji przedstawicieli organów państwa na temat działań wyjaśniających przyczyny katastrofy smoleńskiej. Nie przyszedł nikt z zaproszonych ministrów. Wszyscy poza szefem MSWiA przysłali zastępców.

Na posiedzenie komisji zaproszono: szefa MSWiA Jerzego Millera, który kieruje polską komisją wyjaśniającą katastrofę, szefa MON Bogdana Klicha, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, szefa BBN Stanisława Kozieja, prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz szefa ABW Krzysztofa Bondaryka. Nie przyszedł żaden z nich.

Rzeczniczka Millera Małgorzata Woźniak nie chce wyjaśnić, dlaczego Miller nie przyszedł na posiedzenie. Dodała jedynie, że komisja została powiadomiona wczoraj o tej decyzji.

Senatorowie przez pół godziny zastanawiali się, czy pod nieobecność Millera prowadzić obrady. Ostatecznie, w głosowaniu, zdecydowali, że tak.