Ukraiński parlament zaakceptował cięcia wydatków w budżecie. Są one warunkiem porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie przyznania kredytu w wysokości blisko 15 mld dolarów na 2,5 roku. Porozumienie rozpatrzą pod koniec lipca władze Funduszu.

Według planu, ukraiński deficyt budżetowy ma wynieść 54 mld hrywien, czyli 4,99 procent PKB. Wcześniej przewidywano, że osiągnie on poziom 5,3 procent produktu krajowego brutto.

Obniżenie deficytu mają umożliwić cięcia w wysokości ponad 2 mld dolarów. Dotkną one państwowego funduszu emerytalnego i ministerstwa obrony.

Ukraińscy deputowani przyjęli ponadto ustawę zwiększającą niezależność banku centralnego. Tego również domagał się MFW.