Mikrokredyty mają pomóc bezrobotnym w zorganizowaniu sobie pracy na własny rachunek. Takie są plany Unii Europejskiej, a poinformował o nich w Barcelonie unijny komisarz ds. zatrudnienia Vladimir Szpidla. Po nieformalnym spotkaniu z unijnymi ministrami pracy i spraw socjalnych powiedział, że do dyspozycji jest na ten program około 100 milionów euro. Mikrokredytów będzie udzielał Europejski Bank Inwestycyjny.

Inicjatywa jest adresowana do bezrobotnej młodzieży oraz do tych, którzy nie zdołali znaleźć pracy przez długi okres. Agencja dpa zwraca uwagę, że ludziom z tych grup, pragnącym podjąć samodzielną działalność gospodarczą, banki prywatne często odmawiają finansowania.

Koncepcja mikrokredytów dla bezrobotnych ma zostać wypracowana przez Hiszpanię, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Unii Europejskiej. Projekt zostanie przedstawiony za kilka tygodni.

Według najnowszych danych Eurostatu, w strefie euro bezrobocie wynosiło w grudniu 2009 roku 10 proc., a w całej UE - 9,6 proc. W obu przypadkach oznacza to wzrost o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.