Pracownicy żłobków i innych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 będą mogli szybciej zaszczepić się przeciwko koronawirusowi: zostaną włączeni do tzw. pierwszego etapu Narodowego Programu Szczepień.

Operacja szczepień przeciwko Covid-19 wystartowała w Polsce 27 grudnia. W tzw. etapie zerowym szczepieni są ludzie najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem: pracownicy sektora ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanepidu.

W etapie pierwszym zaplanowano pierwotnie szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych, ludzi powyżej 60. roku życia (w kolejności od najstarszych), funkcjonariuszy służb mundurowych i nauczycieli.

Teraz - jak doniosło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - zapadła decyzja o włączeniu do tej grupy pracowników żłobków i innych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Starając się o takie rozszerzenie pierwszego etapu szczepień, szefowa resortu Marlena Maląg zwracała uwagę, że pracownicy np. żłobków są narażeni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 co najmniej tak jak nauczyciele.

Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, chodzi o 38 tysięcy pracowników żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Co ważne, do etapu pierwszego szczepień nie zostaną włączone osoby pracujące jako nianie czy prywatne opiekunki.

Decyzja resortu zdrowia oznacza, że pracownicy formalnych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 będą szczepieni przeciw Covid-19 w podobnym terminie jak funkcjonariusze służb mundurowych i nauczyciele.

W ramach grupy pierwszej najpierw zaszczepieni mają być seniorzy: pierwszą dawkę szczepionki mieliby dostać - jak wynika z rządowych prognoz - w ostatnim tygodniu stycznia.