Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw o wartości 16,6 mld euro. To równowartość około 75 mld zł.

Polska zgłosiła wniosek do Komisji Europejskiej o akceptację na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy publicznej. W ramach programu wsparcie przyjmie formę zaliczek zwrotnych.

Program będzie otwarty dla mikroprzedsiębiorstw (z wyłączeniem osób prowadzących działalność na własny rachunek) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) borykających się z trudnościami finansowymi i brakami płynności z powodu pandemii koronawirusa.

Jak podała KE, oczekuje się, że program przyniesie korzyści około 350 tys. mikroprzedsiębiorstw i 26 tys. małych i średnich firm, które zgłoszą spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem lub tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Unijni komisarze: Wciąż nie ma pewności, jaki będzie kryzys wywołany pandemią

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa doprowadzi do znacznego spadku PKB w bieżącym roku w UE oraz wzrostu bezrobocia, ale jest jeszcze niepewność co do skali zawirowań ekonomicznych - oznajmili w poniedziałek w Parlamencie Europejskim unijni komisarze.

KE ma 7 maja przedstawić swoje prognozy gospodarcze. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoich szacunkach z kwietnia przewiduje spadek PKB strefy euro o 7,5 proc. Bruksela zakłada, że może to być pomiędzy 5 a 10 proc. PKB.