Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Piątek, 23 kwietnia (11:17)

O kolejne dwa tygodnie – do 9 maja – wydłużony zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. "Rada Ministrów wydała rozporządzenie w tej sprawie" – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zasiłek ten będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach.

Jak poinformował resort rodziny, Rada Ministrów na mocy rozporządzenia wydłużyła prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie - do 9 maja. 

Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek?

Tak jak do tej pory, dodatkowy zasiłek przysługuje w sytuacji zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek zapewniających opiekę, a także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z Covid-19 - wyjaśniła minister Marlena Maląg.

To oznacza, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wówczas, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na Covid-19 oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła działalność stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie - mimo, że jest otwarta - zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy czy oddziału. 

Zasiłek przysługuje więc w sytuacji, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8 i ubezpieczonym rodzicom dzieci: 

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; 
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Z zasiłku mogą korzystać także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, którzy są zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Zasiłek opiekuńczy - ile wynosi?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy - zarówno dodatkowy z powodu Covid-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych - wynosi 80 proc. wynagrodzenia. 

Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.


Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Koronawirus w Polsce

Katarzyna Wójcik