Nazwy miast, regionów, narodowości… Jak je poprawnie zapisywać? Posłuchajcie miniwykładu dr hab. Mirosławy Mycawki, autorki tegorocznego tekstu, który 25 marca napiszą uczestnicy Dyktanda Krakowskiego.