Oto druga część naszych lekcji ortografii przygotowanych przez dr hab. Mirosławę Mycawkę - autorkę tegorocznego tekstu, który 25 marca napiszą uczestnicy Dyktanda Krakowskiego. Dziś o pisowni liczebnika "pół".

Mirosława Mycawka, adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego. Jest autorką lub współautorką ponad 80 publikacji drukowanych m.in. na łamach czasopism: "Język Polski", "Polonica", "Wizja Publiczna".

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Przez kilka lat była także członkiem Komisji Kultury Komitetu Językoznawstwa PAN. Jest opiekunem Sekcji Współczesnego Języka Polskiego Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ i redaktorem (lub współredaktorem) Studenckich Zeszytów Językoznawczych.