Dwie poprzednie opinie strażaków były negatywne. Dlatego obiektu wciąż nie oddano do użytku. Decyzja strażaków jest jednak decyzją warunkową. Nadal mają oni swoje uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązał się, że niezwłocznie poprawi wskazane usterki.

Spółka BIEG 2012 spodziewa się też, że jutro dostanie pozwolenie na użytkowanie obiektu. Nie wiadomo natomiast, jak może wyglądać otwarcie stadionu. Pewne jest, że nie nastąpi wcześniej niż za 30 dni. Policja nie otrzymała na razie wniosku o lustrację obiektu, a ten jest konieczny do zorganizowania imprezy masowej.