Mnie czy mi? Poszłem czy poszedłem? O co pytamy Poradnię Językową PWN

Sobota, 25 marca 2017 (06:11)

Poradnia Językowa PWN podzieliła się ostatnio z internautami listą pytań, które najczęściej otrzymują jej eksperci. Jakie zagadnienia się na niej znalazły? Najciekawsze przykłady omawiamy w tym artykule.

Lista przygotowana przez PWN i zaprezentowana w formie e-booka liczy 18 pozycji. Poniżej omawiamy 5 z nich. To zagadnienia, które wydały się nam szczególnie interesujące. 

Jak to jest z mailami i SMS-ami?

Z opracowania przygotowanego przez Poradnię Językową PWN wynika, że eksperci często pytani są o nowoczesne formy komunikacji - SMS-y i maile. "Ciekawi jesteśmy, czy właśnie wysyłamy maila, czy mail. A w innym przypadku - SMS-a czy SMS?" - brzmi jedno z zacytowanych pytań od internautów podpisanych jako "młodzi redaktorzy". Okazuje się, że używane mogą być obie formy. 

Formy biernikowe z końcowym -a są właściwe przede wszystkim rzeczownikom męskim nazywającym istoty żywe; przy pozostałych mają często charakter potoczny. Tak jest i w wymienionych tutaj przykładach - wyjaśnia jeden z ekspertów Poradni, prof. Mirosław Bańko. 

Mnie i mi

Kolejny problem często zgłaszany przez internautów związany jest z takimi parami słów jak "ja - mi" czy "tobie - ci". 

Zaimek ja ma dwie formy celownika: akcentowaną mnie i nie akcentowaną mi. Na początku zdania używa się tylko tej pierwszej, np.: "Mnie to daj" (ale "Daj mi to"). Formy mi można też użyć na początku zdania składowego, po spójniku, jeśli pada na niego akcent: "Robię tak, jak mi się podoba". To samo dotyczy kilku innych par form zaimkowych: "Nie widzę go", ale "Jego nie widzę" - tłumaczy prof. Bańko. 

Czy możemy już mówić: "poszłem"?

Co ciekawe, dużym zainteresowaniem internautów cieszy się także używane często w języku potocznym słowo "poszłem". Czy ta forma jest już dopuszczalna? Taka plotka już wielokrotnie pojawiała się w internecie. Fakty są jednak takie, że nic się nie zmieniło. 

Nadal płeć brzydka mówi poszedłem, a płeć piękna poszłam - podkreśla cytowany przez Poradnię prof. Bańko. 

Jak zapisywać nazwy stron internetowych?

 Kolejne zagadnienie, o które często pytani są eksperci Poradni Językowej PWN dotyczy pisowni nazw stron internetowych. Czy jest jakaś zasada, której powinniśmy się tutaj trzymać? Okazuje się, że tak - Rada Języka Polskiego opowiedziała się za tym, by pisać nazwy stron internetowych tak samo jak tytuły czasopism.

Nazwiska - odmieniać czy nie?

Użytkownicy sieci zastanawiają się też nad tym, czy nazwiska - zwłaszcza w pismach urzędowych - powinny być odmieniane. Odpowiedź Poradni jest tutaj dość jednoznaczna - wszystkie odmienne nazwiska powinniśmy odmieniać niezależnie od rodzaju tekstu. W przypadku niektórych, słabo przyswojonych nazwisk obcych możemy nie odmieniać nazwiska, jeżeli obok mamy odmienione imię - poprawna będzie forma "obrazy Pabla Picasso". 


Więcej pytań i odpowiedzi można znaleźć na stronie Poradni Językowej PWN

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport. Dyktando Krakowskie