Na placu świętego Piotra zakończyła się w niedzielę przed 13.00 msza beatyfikacyjna Jana Pawła II. Benedykt XVI odmówił modlitwę Regina coeli, po której pozdrowił w kilku językach, w tym po polsku, uczestników liturgii. Dziękował organizatorom tego wydarzenia. Beatyfikację swego poprzednika nazwał "wielkim dniem".

Po angielsku papież powiedział : W sposób szczególny witam znamienitych przedstawicieli władz cywilnych i reprezentantów narodów świata, którzy przyłączają się do nas w oddawaniu czci błogosławionego Jana Pawła II. Niech jego przykład mocnej wiary w Chrystusa, Zbawiciela człowieka, inspiruje nas do tego, by żyć w pełni nowym życiem, które czcimy w Wielkanoc, by być ikonami Bożego Miłosierdzia i pracować dla świata, w którym godność i prawa każdego mężczyzny, kobiety i dziecka są szanowane i krzewione.

Benedykt XVI zwrócił się po włosku: Na koniec moje serdeczne pozdrowienie kieruję do prezydenta Republiki Włoskiej i osób towarzyszących, a szczególne podziękowanie do władz włoskich za cenną współpracę w organizacji tych świątecznych dni. Jak mógłbym też nie wspomnieć tych wszystkich, którzy od dłuższego czasu i z wielkim oddaniem przygotowywali to wydarzenie: mojej diecezji Rzymu z kardynałem Vallinim, władz miasta z jego burmistrzem, wszystkich sił porządkowych oraz rozmaitych organizacji, stowarzyszeń, licznych wolontariuszy oraz tych, którzy również samorzutnie wykazali gotowość włożenia własnego wkładu.

Moją wdzięczną myśl kieruję także do instytucji i urzędów watykańskich. W tak wielkim zaangażowaniu widzę dowód wielkiej miłości do błogosławionego Jana Pawła II. Na koniec kieruję moje najserdeczniejsze pozdrowienie do wszystkich pielgrzymów - zgromadzonych tu, na Placu świętego Piotra, w pobliskich ulicach i w wielu innych miejscach Rzymu - oraz do tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji, których kierownictwo i pracownicy nie szczędzili sił, by także tym, którzy są daleko, umożliwić udział w tym wielkim dniu- podkreślił.

Chorym i w podeszłym wieku, z którymi nowy błogosławiony czuł szczególną bliskość, przesyłam specjalne pozdrowienie. A teraz w duchowej jedności z błogosławionym Janem Pawłem II zwróćmy się z synowską miłością do Najświętszej Maryi, zawierzając Jej, Matce Kościoła, drogę całego Ludu Bożego - dodał Benedykt XVI.

W Rzymie są specjalni wysłannicy RMF FM Barbara Zielińska i Mariusz Piekarski. Nasi reporterzy relacjonują także uroczystości w Wadowicach, Krakowie i Warszawie. Zapraszamy do słuchania Faktów RMF FM i polecamy specjalny raport poświęcony beatyfikacji Jana Pawła II.