"Pragnę dzielić z wami radość, że dane mi będzie wynieść na ołtarze waszego wielkiego rodaka, a mojego czcigodnego poprzednika na Stolicy Piotrowej". Takie słowa skierował papież Benedykt XVI w specjalnym przesłaniu do Polaków w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II.

Drodzy Polacy, w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II zwracam się do Was wszystkich z serdecznym pozdrowieniem. Pragnę dzielić z Wami radość jaka napełnia moje serce i myśli, że dane mi będzie wynieść ku chwale ołtarzy waszego wielkiego rodaka a mojego czcigodnego poprzednika na Stolicy Piotrowej - powiedział po polsku Benedykt XVI w przesłaniu wyemitowanym w TVP1.

Papież mówił, że beatyfikacja Jana Pawła II będzie aktem kościelnym potwierdzającym głębokie przekonanie, które on sam żywi i które - jak wie - podziela "niezliczona rzesza wierzących na całym świecie".

Przekonanie - mówił Benedykt XVI - że Jan Paweł II był prawdziwym człowiekiem bożym, wiernym i odważnym naśladowcą Chrystusa, uległym natchnieniom Ducha św., opatrznościowym przewodnikiem na drodze ku nowemu tysiącleciu.

Jego bogate nauczanie i cenne świadectwo życia zostaną dla nas jasnym i czytelnym znakiem wskazującym szlak wędrówki do domu Ojca - powiedział papież.

Kościół w Polsce - mówił Benedykt XVI - i cały naród polski, tak bardzo umiłowany przez Jana Pawła II, zyskuje nowego patrona i orędownika.

Drodzy bracia i siostry, zachowując w sercach Jego przesłanie, otwórzcie drzwi Chrystusowi, by swą łaską umacniał wasza wiarę, ożywiał nadzieję i rozpalał miłość do Boga i do ludzi - powiedział papież.

W duchu paschalnej radości zawierzam Was Bożemu Miłosierdziu, z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego - zakończył po polsku swe przesłanie Benedykt XVI.