Gdański Sąd Okręgowy przedłużył o kolejne trzy miesiące areszt dla Katarzyny P. - żony b. prezesa Amber Gold. Po południu gdański sąd podtrzymał z kolei decyzję sądu niższej instancji o przedłużeniu aresztu dla Marcina P.

Katarzyna P. przebywa w areszcie od połowy kwietnia, kiedy to prokuratura postawiła jej zarzut oszustwa znacznej wartości zagrożony karą do 15 lat więzienia. Decyzję o aresztowaniu kobiety do 15 lipca podjął wówczas łódzki sąd. Zgodnie z decyzją gdańskiego sądu areszt wobec Katarzyny P. przedłużono do 15 października.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpatrywał też zażalenie obrony na przedłużenie aresztu wobec Marcina P. Sąd oddalił zażalenie, uznając decyzję sądu niższej instancji za słuszną. B. prezes Amber Gold przebywa w areszcie od końca sierpnia ubiegłego roku. W maju gdański sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu do 28 sierpnia.

Śledztwo przeciwko b. prezesowi Amber Gold Marcinowi P. i jego żonie Katarzynie P. prowadzi łódzka prokuratura. Według śledczych Marcin P., działając wspólnie i w porozumieniu z żoną, w ramach tzw. piramidy finansowej doprowadził ponad 9,7 tys. klientów Amber Gold do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 668 mln zł. Przyjęto, że oboje działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili sobie z tej działalności stałe źródło dochodu.

Marcin P. jest podejrzany o 17 przestępstw, a jego żonie zarzucono popełnienie 12 przestępstw.

Małżonkowie nie przyznają się do zarzucanych im przestępstw. Obydwojgu grożą kary do 15 lat więzienia.