Jest śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez Mariana Banasia

Środa, 2 lutego (10:56)

Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Zawiadomienie w sprawie złożył wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba.

​Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia wpłynęło do prokuratury w zeszłym tygodniu. Złożył je wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała wówczas, że zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku obsadzaniem stanowisk dyrektorskich w departamentach i delegaturach, wbrew przepisom ustawy, angażowania kontrolerów w wykonywanie obowiązków niewynikających z ustawy, nienależnej wypłaty odpraw emerytalnych, a także ujawnienia tajemnicy prawnie chronionej.

Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury w dniu, kiedy komisja sejmowa miała zająć się wnioskiem o uchylenie Marianowi Banasiowi immunitetu.

Konflikt w NIK

Tadeusz Dziuba jest od dawna skonfliktowany z Marianem Banasiem. W ostatnich dniach grudnia 2021 roku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafił wniosek prezesa NIK Mariana Banasia o odwołanie Dziuby. Było to pokłosie krytycznego oświadczenia Dziuby w sprawie spotkania przedstawicieli NIK z białoruskim Najwyższym Organem Kontroli, które miało dotyczyć sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej negatywnie zaopiniowała wniosek szefa NIK.

Banaś uzasadniał konieczność odwołania Dziuby utratą zaufania do swojego zastępcy. "Pan Tadeusz Dziuba dopuścił się nieuzasadnionej krytyki prezesa NIK, wykorzystując pretekst roboczej współpracy pomiędzy najwyższymi organami kontroli Polski i Białorusi. Swoim zachowaniem, naruszając podległość służbową oraz pragmatykę stosowaną w Najwyższej Izbie Kontroli w zakresie publicznych wypowiedzi pracowników Izby na temat jej funkcjonowania, czym wykroczył poza kompetencje wiceprezesa NIK" - powiedział Banaś.

Dodał, że były też inne wypowiedzi Dziuby, które - według niego - "jednoznacznie świadczą" o tym, iż nie może on dłużej pełnić funkcji wiceprezesa NIK.

To nie była pierwsza próba odwołania Dziuby. Poprzednią prezes NIK podjął jesienią zeszłego roku. 

Tadeusz Dziuba jest wiceprezesem NIK od listopada 2019 r. W latach 2011-2019 był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, posłem oraz szefem władz okręgowych tego ugrupowania.


Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Afera Mariana Banasia

Joanna Potocka

RMF FM/PAP