Ponad 34 proc. Polaków ocenia pozytywnie rząd Donalda Tuska po sześciu miesiącach od zaprzysiężenia - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Większość ankietowanych uważa, że gabinet Tuska powinien kontynuować projekty budowy CPK i elektrowni atomowych. W przypadku projektu produkcji polskiego samochodu elektrycznego zdania są podzielone.

W czwartek minie pół roku od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. W związku z tym pracownia United Surveys zadała ankietowanym cztery pytania.

Pierwsze z nich brzmiało: "Jak ocenia Pan/Pani rząd Donalda Tuska po sześciu miesiącach od zaprzysiężenia?". 34,5 proc. badanych odpowiedziało, że pozytywnie (9,3 proc. - "zdecydowanie pozytywnie", 25,2 proc. - "raczej pozytywnie").

Odpowiedź "neutralnie" wybrało 32,2 proc. ankietowanych. Negatywnie pół roku rządu Donalda Tuska ocenia 32,5 proc. badanych (11,1 proc. - "raczej negatywnie" - 21,4 proc. - "zdecydowanie negatywnie").

Zdania w tej sprawie nie ma 0,9 proc. uczestników sondażu.

Co ciekawe - jeśli chodzi o zwolenników koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Lewica) - 75 proc. ocenia pozytywnie rząd Tuska po sześciu miesiącach od zaprzysiężenia (25 proc. - "zdecydowanie tak", 70 proc. - "raczej tak"). Odpowiedź "neutralnie" wybrało 23 proc. ankietowanych z tej grupy, a "raczej negatywnie" - 3 proc.

Nikt ze zwolenników opozycji (PiS i Konfederacja) nie ocenił pozytywnie pół roku od zaprzysiężenia rządu Tuska. Negatywną ocenę wystawiło 82 proc. badanych w tej grupie (20 proc. - "raczej negatywnie", 62 proc. - "zdecydowanie negatywnie"), a neutralną - 18 proc.

Projekt budowy CPK

Drugie pytanie dotyczyło Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czy rząd Tuska powinien kontynuować projekt jego budowy?

Tutaj 59,6 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco (36,5 proc. - "zdecydowanie się zgadzam", 23,1 proc. - "raczej się zgadzam"). Przeciwnego zdania jest 22,6 proc. badanych (13,2 proc. - "raczej się nie zgadzam", 9,4 proc. - "zdecydowanie się nie zgadzam").

Zdania w tej sprawie nie ma 17,9 proc. badania.

Co z projektem budowy elektrowni atomowych?

Kolejne pytanie brzmiało: "Czy rząd Donalda Tuska powinien kontynuować projekt budowy elektrowni atomowych". W tym przypadku 66,2 proc. uczestników sondażu odpowiedziało twierdząco (53,6 proc. - "zdecydowanie się zgadzam", 12,6 proc. - "raczej się nie zgadzam").

Przeciwnego zdania jest 10,5 proc. ankietowanych (8,8 proc. - "raczej się nie zgadzam", 1,7 proc. - "zdecydowanie się nie zgadzam").

Zdania w tej sprawie nie ma 23,4 proc. badanych.

Czy rząd powinien kontynuować projekt produkcji polskiego samochodu elektrycznego?

W czwartym pytaniu poruszono kwestię produkcji polskiego samochodu elektrycznego. Czy gabinet Tuska powinien kontynuować ten projekt? W tym przypadku zdania są najbardziej podzielone.

39,5 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco (18,5 proc. - "zdecydowanie się zgadzam", 21 proc. - "raczej się zgadzam").

Trochę więcej uczestników sondażu (43,6 proc.) jest przeciwnego zdania: 23 proc. - "raczej się nie zgadzam", 20,6 proc. - "zdecydowanie się nie zgadzam").

16,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 7-9 czerwca 2024 r. na próbie 1000 osób.