II Polsko-Ukraińskim Forum Outsourcingu w Rzeszowie

Piątek, 17 listopada 2017 (17:47)

​Forum Outsourcingu w Rzeszowie jest największym w Polsce wydarzeniem gospodarczym o międzynarodowym charakterze, dotyczącym rozwoju outsourcingu w Polsce i na Ukrainie. Skierowane jest do polskich i ukraińskich dostawców nowoczesnych usług dla biznesu, szefów centrów outsourcingowych, agencji konsultingowych i doradczych, ekspertów inwestycyjnych sektora nowoczesnych usług dla biznesu, przedstawicieli mediów, agencji nieruchomości, firm rekrutacyjnych oraz samorządów regionalnych obu krajów.

Polska i Ukraina to jedne z najważniejszych, a zarazem największych ośrodków outsourcingowych w rejonie Centralnej i Wschodniej Europy. Jednym ze strategicznych celów Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu w Rzeszowie jest prezentacja trendów w rozwoju branży oraz możliwości budowania partnerstw biznesowych między firmami z Ukrainy i Polski, zwłaszcza w odniesieniu do usług IT oraz obsługi klientów z Zachodniej Europy i USA. O wysokiej randze wydarzenia świadczą polskie i międzynarodowe instytucje, które wspierają swoim patronatem Forum m.in. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza czy Związek Miast Polskich.Gospodarzem wydarzenia i strategicznym partnerem jest Urząd Miasta Rzeszowa, a Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa. 

Organizatorami II edycji Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu w Rzeszowie jest Fundacja Pro Progressio, zajmująca się rozwojem i promocją sektora outsourcingu w Polsce, w tym wsparciem miast w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych oraz edukacją z zakresu outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu oraz Citybell Consulting, jedna z wiodących firm strategicznego doradztwa komunikacyjnego w Polsce, działająca m.in. na rzecz promocji gospodarczej miast i regionów oraz wspierająca biznes w strategicznym planowaniu działań public affairs i public relations.
Forum odbędzie się 22 listopada 2017 roku w Rzeszowie.Patronem medialnym Forum jest Grupa RMF.

WIĘCEJ O POLSKO-UKRAIŃSKIM FORUM W RZESZOWIE >>>

Artykuł pochodzi z kategorii: Patronaty