Wystawę "Z narażeniem życia - Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady" można oglądać w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Wystawa będzie czynna od 7 do 17 marca.

Na 18 planszach przedstawiono twarze, historie i emocje polskich Sprawiedliwych oraz osób przez nich ocalonych. Poprzez ich biografie i opowieści  przekazujemy to, co w czasach wojny i Zagłady było świadectwem zarówno wielkości człowieka, jego poświęcenia i ogromnej dobroci, jak i drzemiącego w nim zła.

Na wystawie prezentowane są historie pomocy zarówno polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, jak i ocalałych Żydów. Pokazane są także motywacje i okoliczności ratujących, a także skala udzielanej pomocy oraz jej kontekst historyczny.

"Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat" - głosi sentencja z Talmudu zdobiąca medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Ratowanie Żydów w realiach okupowanej przez Niemców Polski było szczególnym wyzwaniem i wiązało się z narażeniem życia własnego i bliskich. Najnowsza wystawa czasowa Muzeum Historii Żydów Polskich prezentuje polskich ratujących - przede wszystkim tych odznaczonych przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To dzięki ich heroicznej postawie udało się ocalić kilkadziesiąt tysięcy polskich Żydów.

Wystawa opisuje m.in. działalność polskiego podziemia, rządu RP na uchodźstwie, duchownych i osób świeckich. Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytania: Czym było ratowanie Żydów podczas okupacji? Jak organizowano kryjówki? Jakie były motywacje osób niosących Żydom pomoc i co im za to groziło?

Wystawie towarzyszy prezentacja muzealiów z kolekcji muzeum - medali, dyplomów, fotografii, dokumentów i innych przedmiotów z kolekcji muzeum należących do Sprawiedliwych - m.in. Ireny Sendlerowej i Władysława Bartoszewskiego

Wystawa powstała dzięki bezcennej kolekcji przeszło 400 wywiadów z ostatnimi żyjącymi w Polsce Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, które zebrano w latach 2007-2013 w ramach muzealnego projektu "Polscy Sprawiedliwi - Przywracanie Pamięci".

Premiera wystawy miała miejsce w siedzibie UNESCO w Paryżu. W muzeum ekspozycja zagości  z okazji obchodzonego już po raz drugi Międzynarodowego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych.