Wacław Szacoń ps. "Czarny" z nagrodą „Świadek historii”

Poniedziałek, 12 października 2015 (15:00)

Krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej od 2012 roku przyznaje nagrody „Świadek historii” osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania dziejów Narodu Polskiego. Podczas tegorocznej edycji na wniosek Muzeum AK wyróżniony został Wacław Szacoń – przyjaciel Józefa Franczaka, ostatniego poległego w walce Żołnierza Wyklętego.

Wacław Szacoń, jako żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, służył na Lubelszczyźnie. Uczestniczył m.in. w akcjach sabotażowych, wywiadowczych i patrolach. Za działalność przeciwko okupantowi niemieckiemu otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami oraz dwukrotnie Krzyż Walecznych. 

W ubiegłym roku, na wniosek dyrektora Muzeum AK, dr. hab. Janusza Mierzwy, tytułem odznaczona została p. Małgorzata Janiec - prezes Obszaru Południowego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". 

Uroczyste wręczenie nagrody "Świadek historii" odbyło się 12 października w Pałacu Krzysztofory w Krakowie.

Od 1945 roku Wacław Szacoń walczył przeciwko władzy komunistycznej jako żołnierz Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”. Do jego zadań należało m.in. rozpracowywanie wywiadowcze posterunków aparatu bezpieczeństwa w Lublinie. W kwietniu 1947 roku został aresztowany, a pod koniec 1949 roku skazany na czterokrotną karę śmierci ostatecznie zamienioną na dożywocie. Ponawiane wielokrotnie propozycje współpracy ze strony UB odrzucał, dlatego z więzienia wyszedł dopiero 10 grudnia 1956 r.W latach 60. i 70. „Czarny” współpracował z mjr. Józefem Herzogiem przy odnowie Krypty Józefa Piłsudskiego na Wawelu wykonując wiele elementów wyposażenia. Do dziś jest bardzo aktywny – uczestniczy w spotkaniach i prelekcjach, jest Honorowym Prezesem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Krakowie. W 2013 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.W ubiegłym roku, na wniosek dyrektora Muzeum AK, dr. hab. Janusza Mierzwy, tytułem odznaczona została p. Małgorzata Janiec - prezes Obszaru Południowego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość”.