Władze Izraela zawiesiły współpracę z UNESCO, aby w ten sposób zaprotestować przeciwko decyzji tej agendy ONZ, traktującej święte miejsce żydowskie - grób Racheli w Betlejem - na równi z meczetem Bilala Ibn Rabacha. Rada wykonawcza UNESCO podjęła 21 października pięć decyzji dotyczących obiektów na okupowanych terytoriach palestyńskich i arabskich, w tym "meczetu Bilala Ibn Rabacha/Grobu Racheli w Betlejem".

Izraelski wiceminister spraw zagranicznych oznajmił w komunikacie, że Izrael zawiesił współpracę z UNESCO do czasu anulowania tej decyzji. Jego zdaniem decyzja UNESCO stanowi kolejną próbę delegitymizacji Izraela uknutą przez Autonomię Palestyńską.

Według komunikatu takie decyzje wydłużają jeszcze bardziej proces pokojowy i szkodzą reputacji UNESCO.

W lutym dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa wyraziła zaniepokojenie zapowiedzią umieszczenia na liście izraelskiego dziedzictwa historycznego miejsc świętych na palestyńskich terytoriach okupowanych na Zachodnim Brzegu. Chodziło o Grotę Patriarchów w Hebronie - dla muzułmanów meczet Ibrahima (Abrahama), jak również o grób Racheli w Betlejem.

Grota Patriarchów czczona jest jako miejsce spoczynku Abrahama, Izaaka i Jakuba wraz z ich żonami. Budynek, który skrywa grotę, to meczet Ibrahima. Grób Racheli - biblijnej protoplastki rodu Dawida, trzecie z miejsc świętych judaizmu - to również miejsce ważne dla islamu. Zbudowany przez Izrael mur oddziela grób od reszty Zachodniego Brzegu, co - jak twierdzą Palestyńczycy - utrudnia im do niego dostęp. Od czasu masakry dokonanej w 1994 roku na muzułmanach przez żydowskiego osadnika, w której zginęło 29 Palestyńczyków, Grota jest podzielona na dwie części - dla muzułmanów i dla żydów.