Tydzień trwała podróż Belgii do Krakowa supernowoczesnego urządzenia służącego do leczenia nowotworów. Cyklotyron Proteus trafił do Instytutu Fizyki Jądrowej. Podróż trwała aż siedem dni, bo urządzenie waży 240 ton.

Proteus był przewożony na dwóch specjalnych platformach. Urządzenie będzie montowane już na terenie krakowskiego instytutu przy pomocy dźwigu. Cyklotron jest "sercem" projektu Centrum Cyklotronowego Bronowice.

W Krakowie ma powstać pierwsze w Polsce oraz Europie Środkowej centrum radioterapii protonowej. Będzie ono przeznaczone do nieinwazyjnego leczenia skomplikowanych nowotworów.

Centrum pełniło będzie jednocześnie rolę ośrodka badawczego, w którym prowadzone będą eksperymenty w dziedzinie fizyki jądrowej oraz prace rozwojowe w zakresie fizyki radiacyjnej, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej. Pierwsza faza projektu ma być gotowa do końca grudnia 2013 roku. Planowany budżet inwestycji to 138 mln złotych.

W krakowskich Bronowicach powstać ma m.in. centrum radioterapii protonowej gałki ocznej. Nowoczesny cyklotron umożliwi leczenie głębiej położonych guzów w okolicy nerwu wzrokowego oraz guzów pozagałkowych. Rocznie będzie można przebadać w Instytucie około 150 osób.

Urządzenie oraz hale eksperymentalne zostaną umieszczone w bunkrze o grubości ścian i sufitu 3-4 metrów, co zapewni całkowitą osłonę dla ludzi i środowiska przed promieniowaniem jonizującym.

Wiązka protonowa zostanie również wykorzystana do prowadzenia eksperymentów w zakresie fizyki jądra atomowego. Oprócz tego wiązka z cyklotronu stosowana będzie w radiobiologii (badania względnej skuteczności biologicznej promieniowania silnie jonizującego) i inżynierii materiałowej (badania odporności układów elektronicznych na promieniowanie silnie jonizujące.