Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego - pierwsza sesja w styczniu

Wtorek, 30 listopada 2021 (18:48)

Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego będzie od przyszłego roku dbać o interesy najmłodszych mieszkańców Zachodniopomorskiego. W jego skład weszło 30 radnych z różnych części regionu. Pierwsza sesja odbędzie się w styczniu przyszłego roku.

Nowy organ będzie m.in. wspierał i upowszechniał ideę samorządności wśród młodzieży, reprezentował interesy młodzieży przed samorządem województwa oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promował kulturę, kształtował i utrwalał postawy demokratyczne, a także inspirował młodzież do troski o środowisko naturalne, działalności charytatywnej i wolontariatu. Będzie też współpracował z samorządami uczniowskimi szkół mających swoją siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Doceniam zaangażowanie młodych osób, które świadczy o tym, że chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu. Chcemy słuchać ich oczekiwań i współpracować z nimi. Mam nadzieję, że razem będziemy budować jeszcze bardziej otwartą, tolerancyjną i pełną szacunku do wolności społeczność - mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

30 radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wybieranych jest na dwuletnią kadencję. W skład pierwszego MSWZ weszli reprezentanci 5 okręgów obejmujących cały region.

Radni Młodzieżowego Sejmiku wybrani zostali przez Zarząd Województwa spośród młodzieży zamieszkałej na terenie województwa zachodniopomorskiego, na podstawie pisemnej rekomendacji Komisji Wyborczej. Nowy organ zastąpi, powołaną przez Marszałka Województwa i działającą od 2005 r. na Pomorzu Zachodnim, Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

Aneta Łuczkowska

Magdalena Partyła