Matura 2020: Dziś egzamin z języka rosyjskiego

Piątek, 26 czerwca 2020 (08:57)

Maturzyści przystępują dziś do pisemnego egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze.

Chęć zdawania rosyjskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 3,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Część z nich po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Deklaracje dotyczące chęci zdawania takiego egzaminu złożyło 2,4 tys. tegorocznych absolwentów. Egzamin rozpocznie się o godz. 14.

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w piątek piszą egzamin z rosyjskiego. Razem z nimi zdawać go będą także abiturienci z wcześniejszych roczników.

W związku z epidemią koronawirusa oba egzaminy - poranny i popołudniowy - przeprowadzone zostaną w reżimie sanitarnym.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Wśród maturzystów - co roku - są osoby, które decydują się zdawać egzaminy z kilku języków obcych.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2020

Malwina Zaborowska