Optymiści żyją dłużej

Wtorek, 27 sierpnia 2019 (14:55)

Naukowcy mają kolejną dobrą wiadomość dla optymistów, okazuje się, że żyje im się nie tylko łatwiej, ale i dłużej. Badacze z Boston University School of Medicine i Harvard T.H. Chan School of Public Health piszą o tym na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences". Wyniki ich badań pokazują, że osoby, które wykazują w ankietach największy optymizm żyją przeciętnie od 10 do 15 procent dłużej, niż najbardziej pesymistyczne, a szansa, że dożyją 85 roku życia jest dla nich większa nawet o 50 do 70 procent.

Takie wyniki przyniosła analiza wieloletnich danych zebranych wśród blisko 70 tysięcy kobiet i prawie tysiąca pięciuset mężczyzn. Obie grupy wypełniały ankiety pozwalające ocenić ich poziom optymizmu, a także tryb życia i ogólny poziom zdrowia. Kobiety były monitorowane przez 10 lat, mężczyźni przez 30 lat. Dane wykazały, że po uwzględnieniu różnych czynników, w tym wieku, wykształcenia, przewlekłych chorób, nałogów i aktywności fizycznej początkowy poziom optymizmu miał dla długości życia istotne, sięgające nawet 10-15 proc. znaczenie. 

Trudno jednoznacznie określić dlaczego tak jest. Naukowcy z Bostonu zwracają uwagę na dwa czynniki. Po pierwsze optymiści lepiej radzą sobie ze stresem, lepiej kontrolują emocje, łatwiej wydobywają się z depresji. Po drugie, osoby o optymistycznym nastawieniu, spodziewające się dobrej przyszłości prowadzą często zdrowszy tryb życia, są bardziej aktywne fizycznie, lepiej się odżywiają, unikają używek. Dalsze badania powinny wyjaśnić, dlaczego optymizm ma tak pozytywne znaczenie, jednak związki między optymizmem a dłuższym życiem wydają się ewidentne - mówi współautor pracy, prof. Fran Grodstein. 

Dotychczasowe badania pozwoliły zidentyfikować liczne czynniki ryzyka, które mogą przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia i przedwczesnej śmierci, do tej pory jednak wciąż zbyt mało wiemy o pozytywnych czynnikach psychofizycznych, które wspierają zdrowy sposób starzenia - dodaje współautorka pracy, dr Lewina Lee. Nasze wyniki mają istotne znaczenie, pokazują bowiem, że optymizm jest bardzo poważnym atutem, który potrafi przedłużyć życie. To tym bardziej interesujące, że z pomocą stosunkowo prostych metod i terapii można próbować ten poziom optymizmu zwiększyć

Oby jak najszybciej. Jeśli psychologom nie uda się znaleźć szybko sposobu na to, jak stać się optymistą, pesymiści będą mieli tylko kolejny powód do zmartwień...

Artykuł pochodzi z kategorii: Nauka

Grzegorz Jasiński