Trasa Pychowicka to kolejna kluczowa inwestycja w Krakowie. Ma być przedłużeniem obecnie budowanej Trasy Łagiewnickiej i wraz z kolejnym odcinkiem - Trasą Zwierzyniecką - stanowić część trzeciej obwodnicy Krakowa. Termin jej budowy wciąż nie jest jednak ustalony. Miasto czeka na konkretne decyzje Ministerstwa Infrastruktury w sprawie budowy tak zwanego kanału ulgi - czyli drogi wodnej w okolicach Zakrzówka.

Budowa Trasy Pychowckiej będzie możliwa, jeśli będziemy wiedzieli, jak dokładnie będzie przebiegała, a tego na razie nie wiemy - mówi Andrzej Kulig wiceprezydent Krakowa.

Musimy wiedzieć, jakie są plany Ministerstwa Infrastruktury do tzw. kanału ulgi. Co prawda ukazał się dokument ministerstwa o Planie Żeglugi, w którym nie ma ani słowa o kanale ulgi, ale jest też pismo wiceministra Gróbarczyka, z którego wynika, że taki kanał należy uwzględniać. Dla nas to jest ogromna różnica. Bo w zależności od tego czy ten kanał będzie, czy nie będziemy musieli znacząco obniżyć poziom tunelów - a to podnosi koszty o około 200 milionów złotych. Prowadzimy dialog z ministerstwem, przedstawiamy kolejne argumenty, że pewnym nieporozumieniem jest robienie wyspy na terenie Krakowa. Zresztą w tym samym dokumencie ministerstwo prezentuje, że żeglowność Wisły jest na tyle umiarkowana, że w stosunku do ostatnich 20 lat ilość transportu, która jest przenoszona drogą wodną w Polsce, spadła z 0,8 proc. do 0,2 proc., w związku z tym jest pytanie, czy warto inwestować tak gigantyczne pieniądze - dodał.

Cztery warianty

Na chwilę obecną opracowano cztery warianty Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej, zgodnie z warunkami przyjętymi w przetargu dla przebiegu obu tras, w których Kanał Krakowski nie będzie realizowany.

Konieczność pozostawienia rezerwy dla kanału krakowskiego wpłynie znacząco na koszt i na samą infrastrukturę - mówi Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka, który zajmuje się także realizacją koncepcji dla trasy Pychowckiej.

Istnieje możliwość opracowania nowych koncepcji z uwzględnieniem tego kanału, ale spowoduje to zmianę geometrii układów drogowych. Planowany termin uzyskania decyzji środowiskowej zaplanowany jest na koniec 2023 roku. Okres realizacji na chwilę obecną nie jest dokładnie określony, ale planowane jest to przed rokiem 2030 - dodaje Migdał

Trasa Pychowicka wraz z Trasą Zwierzyniecką to strategiczne inwestycje Krakowa na najbliższe lata. To także część trzeciej obwodnicy miasta, która zdecydowanie odciążyłaby centrum. 

Argumenty Ministerstwa Infrastruktury

Mimo wielu analiz mówiących o małej efektywność transportu ładunków Wisłą, Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że budowa kanału jest sensowna.

"Założenia koncepcyjne inwestycji i związane z tym korzyści wskazują, że utrzymanie rezerwy terenów położonych na terenie Krakowa wydaje się zasadne. Ostateczna decyzja dotycząca kształtu inwestycji zostanie podjęta po opracowaniu stosownych analiz i programów. Kanał Krakowski to koncepcja budowy połączenia w obrębie aglomeracji krakowskiej, które poprzez Kanał Śląski będzie łączyło Odrę z Wisłą. Jego realizacja przyczyni się do stworzenia korytarza transportowego i wykorzystania potencjału śródlądowego transportu wodnego na południu Polski. Dotychczasowe wyniki analiz popytowych wykonanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury wskazują na duży potencjał ładunków, wymagający rozwoju istniejącej sieci transportowej pozwalającej na efektywny transport w obrębie aglomeracji krakowskiej. Z uwagi na to, że Kanał Krakowski jest obecnie na etapie koncepcji, jest jeszcze za wcześnie na wskazanie harmonogramu jego realizacji, a także szacowanego kosztu" - twierdzi w przesłanym komunikacie rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś. 

Pierwsze plany budowy kanału powstały jeszcze za czasów zaboru austriackiego na początku XX wieku. Powracano do niego za czasów PRL - kanał miał usprawnić przewożenie drogą rzeczną barek z węglem ze Śląska. Po ponad stu latach kanału nadal nie wybudowano, nadal brakuje także konkretów.  


Opracowanie: