Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, hiszpańska sędzia Rosario Silva de Lapuerta - która wydała między innymi postanowienia o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia węgla w Turowie i karach za niewykonanie tego postanowienia, jak również o zawieszeniu działania Izby Dyscyplinarnej – kończy pojutrze swoją kadencję sędziowską w TSUE. To ustalenia dziennikarki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon. Jeszcze w tym tygodniu odbędą się wybory nowego wiceprezesa lub wiceprezes TSUE.


Środki tymczasowe należą do kompetencji wiceprezesa/wiceprezes TSUE, są więc wydawane jednoosobowo. Wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta była jednak za to krytykowana przez polskie władze. Hiszpańska sędzia wydała postanowienie w maju w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w Turowie, a potem we wrześniu w sprawie pół miliona euro dziennych kar za niewykonanie tego postanowienia. To ona wydała także 14 lipca postanowienie o wstrzymaniu działania Izby Dyscyplinarnej.

Będzie kolejne postanowienie o karach?

Hiszpańska sędzia uchodzi w TSUE za osobę bardzo ambitną i pracowitą - usłyszała dziennikarka RMF FM. Tak więc nie można wykluczyć, że jeszcze przed swoim odejściem, a więc jutro wyda postanowienie w sprawie kar, o które wnioskuje Komisja Europejska za brak dostosowania się Polski w kwestii Izby Dyscyplinarnej. Pozostał jednak tylko jeden dzień.

Jeżeli tego nie zrobi to te sprawy - jak również kwestię Turowa - obejmie nowy lub nowa wiceprezes. Wybory odbędą się we czwartek. Nieoficjalnie wiadomo, że największe szanse na wybór mają  sędziowie z najdłuższym stażem orzeczniczym. Wymieniany jest sędzia z Francji Jean-Claude Bonichot, sędzia z Holandii Alexandra Prechal oraz sędzia z Danii Lars Bay Larsen.

Jak twierdzą źródła dziennikarki RMF FM w TSUE poza osobą niewiele się nie zmieni, bo kwestie środków tymczasowych należą do kompetencji wiceprezesa TSUE. Postanowienia mogą więc zapadać jednoosobowo.

Spór o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego z Komisją Europejską

Na mocy środków tymczasowych z 14 lipca Polska została zobowiązana przez TSUE do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN w kwestii m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Z kolei 15 lipca TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE.

W połowie sierpnia w odpowiedzi polskiego rządu do Komisji Europejskiej ws. Izby Dyscyplinarnej wskazano, że Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, także w obszarach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Rada Ministrów poinformowała również KE o planach likwidacji tej Izby w obecnej postaci.

Na początku września Komisja Europejska informowała, że zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji ws. środków tymczasowych z 14 lipca w związku z działalnością Izby Dyscyplinarnej.


Opracowanie: