Od 1 października wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy będzie tylko na podstawie ważnego paszportu - przypomina ambasada RP w Londynie. Wyjątek stanowią ci, którzy mają status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii i uzyskały go na podstawie dowodu osobistego. W ich przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.

Jak wyjaśnia polska ambasada, osoby mające status osoby osiedlonej co do zasady powinny przekraczać granicę brytyjską na podstawie tego dokumentu tożsamości, który został powiązany z ich profilem cyfrowym w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE (EU Settlement Scheme). 

W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy niezwłocznie zaktualizować dane logując się do swojego cyfrowego profilu osoby osiedlonej. Wniosek o status osoby osiedlonej można było powiązać albo z paszportem, albo z dowodem osobistym.

Wyjazd z Wielkiej Brytanii

Po 1 października 2021 roku będzie możliwy wyjazd z Wielkiej Brytanii do Polski na podstawie dowodu osobistego, o ile linie lotnicze lub inny przewoźnik akceptują taki rodzaj dokumentu tożsamości jako dokument podróży - informuje polska ambasada. 

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało w zeszłym tygodniu, że wniosek o status osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowo osiedlonej (pre-settled status) złożyło 1,1 mln obywateli polskich. Do 30 czerwca rozpatrzono ponad 1 mln wniosków, a spośród tych 97 proc. zakończyło się przyznaniem statusu.