Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nowelę w kodeksie karnym. Od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia może grozić za świadome i bezpośrednie narażenie innej osoby na zarażenie wirusem HIV, chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu. Ten przepis miałby być także stosowany w przypadku zakażenia koronawirusem – pisze prawo.pl

Obecnie art. 161 zakłada, że do 8 lat więzienia grozi osobie zarażonej wirusem HIV, która naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie. Z kolei osobie dotkniętej chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, która naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą - od 3 miesięcy do lat 5 więzienia. Natomiast w przypadku zakażenia wielu osób od roku do 10 lat. 

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzenia kary

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzenia kary. Nowela zakłada zrównanie kary za bezpośrednie narażenie innej osoby na zarażenie wirusem HIV, chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu. 

Jak informuje prawo.pl, przepis ten mógłby mieć zastosowanie do świadomego zarażenia koronawirusem.

Ściganie tego przestępstwa określonego będzie następować na wniosek pokrzywdzonego.