Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało w piątek na swojej stronie najnowszą wersję Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, czyli Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dokument liczy niemal 500 stron. Musi go jeszcze zatwierdzić Komisja Europejska.

W ramach europejskiego funduszu odbudowy Polska zamierza wykorzystać w całości środki dotacyjne w wysokości 23,9 mld euro oraz 12,1 mld euro z części pożyczkowej - wynika z opublikowanego w piątek przez MFiPR Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

W najnowszym dokumencie czytamy, że Polska w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, może skorzystać w sumie z 58,1 mld euro.

Podkreślono, że w wymiarze finansowym w pierwszym rzędzie zaplanowano wykorzystanie w całości części środków finansowych przekazywanych jako środki bezzwrotne - czyli 23,9 mld euro.

"Niemniej jednak zakres wskazanych w ramach KPO reform pokazuje, że ich realizacja wymaga dodatkowego wsparcia (z wykorzystaniem środków zwrotnych Instrumentu) dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki" - podkreślono w dokumencie.

Czytamy w nim, że Polska przedkładając KPO do Komisji Europejskiej będzie wnioskować o ponad 12,1 mld euro z części pożyczkowej. Te środki maja zostać przeznaczone głównie na dodatkowe finansowanie przedsięwzięć związanych z transformacją klimatyczną i cyfryzacją.

"Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie 35,970 mld euro" - wskazano w opublikowanym w piątek dokumencie.

NAJNOWSZĄ WERSJĘ KPO ZNAJDZIESZ >>>TUTAJ<<<.

Na co mają trafić pieniądze?

W ramach pięciu proponowanych komponentów KPO, najwięcej pieniędzy ma trafić na część B, czyli "Zieloną energię i zmniejszenie energochłonności" - 5,7 mld euro z części grantowej i 8,6 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 14,3 mld euro).

Na drugim miejscu jest komponent E "Zielona, inteligentna mobilność" z 6,8 mld euro z części grantowej i 0,7 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 7,5 mld euro).

Odpowiednio będzie to stanowić 39,8 i 20,9 proc. całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

Zgodnie z opublikowanym dokumentem na komponent A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" zaplanowano 4,5 mld euro z części grantowej i 245 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,7 mld euro), co stanowi 13,1 proc. planowanych do wydatkowania środków.

Na kolejne części zaplanowano: komponent E "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" - 4,1mld euro z części grantowej i 450 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,5 mld euro), co stanowi 12,6 proc.; komponent C "Transformacja Cyfrowa" -2,797 mld euro z części grantowej i 2,100 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 4,897 mld euro), co stanowi 13,6 proc. środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

W KPO zwraca się jednak uwagę, że inwestycje związane z digitalizacją znajdują się nie tylko w dedykowanym komponencie "C", ale także w ramach komponentów wspierających zieloną mobilność, sektor zdrowia i konkurencyjność gospodarki.

Zwrócono uwagę, że w związku z tym, wydatki na cyfryzację wyniosą 21,5 proc. (20,6 proc. cz. grantowa RRF, 23,2 proc. cz. pożyczkowa RRF), a wydatki klimatyczne sięgną 48,3 proc.(18,2 proc. cz. grantowa RRF, 68,3 proc. cz. pożyczkowa RRF), realizując tym samym wymogi RRF wydatków na cele cyfrowe i klimatyczne (odpowiednio 20 proc. i 37 proc.).