Przed wykryciem pierwszych przypadków Covid-19 w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku koronawirus SARS-CoV-2 mógł się szerzyć w innych miejscach – oświadczył we wtorek chiński ekspert Liang Wannian na briefingu misji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Wuhanie. „Najbardziej prawdopodobna hipoteza dotycząca zakażenia ludzi koronawirusem SARS-CoV-2 to jego przejście z rezerwuaru naturalnego poprzez zwierzęcego nosiciela pośredniego” – dodał członek misji WHO Peter Ben Embarek.

Misja zespołu WHO w Wuhanie nie znalazła dowodów świadczących o tym, że koronawirus szerzył się w tym mieście na szeroką skalę jesienią 2019 roku - oświadczył Liang, naukowiec państwowej komisji zdrowia ChRL, który kierował chińską częścią połączonego zespołu ekspertów z WHO i Chin ds. poszukiwania źródła pandemii koronawirusa.

Według Petera Bena Embarek’a. możliwe jest również, że koronawirus zakaził ludzi poprzez mrożone produkty spożywcze lub przeskoczył na nich bezpośrednio z pierwotnego nosiciela zwierzęcego, którym mogły być nietoperze. Te dwie hipotezy zostały jednak uznane za mniej prawdopodobne.

Zespół WHO w Wuhanie rozważał również hipotezę dotyczącą wydostania się wirusa z laboratorium, ale uznał ją za "skrajnie mało prawdopodobną" - powiedział Embarek na konferencji prasowej podsumowującej misję.

Najbardziej prawdopodobną hipotezą jest przejście koronawirusa na ludzi poprzez zwierzęcego nosiciela

Cytat

Nie jest jasne, jakie zwierzęta mogły być nosicielami pośrednimi koronawirusa i przenieść go na ludzi. Podatne na zakażenie mogą być np. króliki, borsuki i szczury bambusowe. Nie wiadomo również, w jaki sposób koronawirus przedostał się na targ owoców morza Huanan, z którym wiązano wiele spośród pierwszych przypadków Covid-19. Mogło to nastąpić poprzez zainfekowanego człowieka lub produkt.
powiedział członek misji Peter Ben Embarek.

W czasie wizyty misji WHO w Wuhanie koronawirusa nie wykryto u żadnego ze zwierząt.

Eksperci WHO oceniają hipotezę o przejściu koronawirusa na ludzi poprzez zwierzęcego nosiciela pośredniego jako najbardziej prawdopodobną. Dowody sugerują, że nosicielem pierwotnym były nietoperze.

Pandemia koronawirusa wybuchła w Wuhan

31 grudnia 2019 roku  Chiny poinformowały biuro krajowe Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w tym państwie o przypadkach zakażenia zapaleniem płuc o nieznanej przyczynie wykrytych w mieście Wuhan. Dziś wiemy, że chodzi o koronawirusa (SARS-Cov-2), wywołującego chorobę Covid-19. 

Pierwsze wzmianki o tajemniczym wówczas wirusie, który rozprzestrzenia się wśród ludności Chin pojawiają się w mediach dopiero na początku stycznia 2020 roku.

Na ten moment - pod względem łącznej liczby infekcji - krajami  bajbardziej dotkniętymi pandemią są: USA, Indie oraz Brazylia. 
Natomiast pod względem liczby zgonów Brazylia jest drugim miejscu, po Stanach Zjednoczonych.