Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka w imieniu białoruskiego narodu pozdrowił prezydenta Polski Andrzeja Dudę z okazji Święta Niepodległości i zaprosił go do "konstruktywnego dialogu" - podało biuro prasowe Łukaszenki.

Łukaszenka zaprosił Andrzeja Dudę do konstruktywnego dialogu o przyszłości współpracy białorusko-polskiej - napisano w oświadczeniu.

Łukaszenka podkreślił, że tylko wspólną pracą Białoruś i Polska zdołają utrzymać "znaczne sukcesy w handlu, współpracy przemysłowej, nauce, oświacie i innych sferach". Ocenił, że odpowiada to interesom narodowym obu państw, jak również pragnieniu mieszkańców obu krajów.

Przeznaczeniem losu Białorusini i Polacy powinni żyć obok siebie w pokoju i zgodzie. W obecnych nieprostych warunkach konieczne jest zachowanie naszego dobrego sąsiedztwa jako zasadniczej wartości, którą otrzymaliśmy i powinniśmy przekazać swoim potomkom - napisał Łukaszenka.

Łukaszenka twierdził wcześniej, że Duda wygrał wybory prezydenckie, fałszując wyniki wyborów. Zarzucał też Polsce próby destabilizacji sytuacji wewnętrznej na Białorusi.