W przeddzień kluczowego szczytu w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027, komisja wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego przyjęła krytyczny raport na temat praworządności w Polsce. Jak informuje korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, za raportem hiszpańskiego eurodeputowanego Socjalistów i Demokratów (S&D) Juana Fernando Lopeza Aguilara była przytłaczająca większość głosujących.

Sprawozdanie zostało przyjęte przy 52 głosach za i 15 przeciw

Jak wynika z dokumentów PE, wśród polskich europosłów rezolucję poparli: Magdalena Adamowicz (PO), Bartosz Arłukowicz (PO), Andrzej Halicki (PO) oraz Sylwia Spurek (Socjaliści i Demokraci). Przeciwko byli: Joachim Brudziński (PiS), Patryk Jaki (PiS) i Jadwiga Wiśniewska (PiS).

Raport krytycznie odnosi się do stanu praworządności w kraju. Projekt wskazuje na ciągłe pogarszania się stanu demokracji, rządów prawa i praw podstawowych w Polsce. W tekście skoncentrowano się na funkcjonowaniu systemu legislacyjnego i wyborczego, niezależności sądownictwa i praw sędziów oraz ochronie praw podstawowych w Polsce.

W raporcie jest wezwanie do powiązania wydatkowania unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności. 

Lopez Aguilar uważa, że nie będzie zgody Parlamentu Europejskiego na nowy unijny budżet bez ustanowienia takiego mechanizmu. To ważny sygnał w przededniu budżetowego szczytu, bo w związku z zapowiedzią użycia przez Węgry weta, gdyby takie powiązanie się pojawiło oraz z naciskami krajów południa na szybkie przyjęcie budżetu w związku z pandemią, pojawiła się tendencja, by osłabić lub odłożyć decyzję o tym mechanizmie. 

We wrześniu raport będzie głosowany na sesji plenarnej i stanie się stanowiskiem całego europarlamentu.

Opracowanie: