"Za nami pierwsze tygodnie obowiązujących ograniczeń, wprowadzonych przez rząd w trosce o zdrowie i życie Polaków. Uczniowie i liczna rzesza osób pracujących, swoje obowiązki wykonuje zdalnie. Zamknięte są przedszkola i żłobki, kina i teatry, baseny i galerie handlowe. Znacznie ograniczony jest ruch na granicach" - napisała w tekście dla Onetu Marlena Maląg - minister pracy, rodziny i polityki społecznej. "Przed nami kolejne tygodnie wyrzeczeń, obowiązywania tych wyjątkowych środków bezpieczeństwa uruchomionych – powtórzę – w trosce o zdrowie i życie Polaków. Środków absolutnie koniecznych, by w jak największym stopniu powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa" - podkreśliła.

Maląg w tekście dla Onetu podkreśliła, że wszyscy przechodzimy "wielki test odpowiedzialności i solidarności". "Stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ścisłe przestrzeganie kwarantanny - jeśli zostaliśmy jej poddani - to w obecnej sytuacji dowód na nasz patriotyzm, naszą odpowiedzialność za drugiego człowieka, solidarność ze słabszymi, dla których zakażenie może okazać się śmiertelnie niebezpieczne" - napisała. Każdego dnia otrzymujemy sygnały o kolejnych, uruchomionych oddolnie inicjatywach skierowanych po prostu do drugiego człowieka - osób starszych, samotnych, potrzebujących. Każdy taki przykład to dowód na to, że jesteśmy Wspólnotą" - pokreśliła minister pracy, rodziny i polityki społecznej. 

Zobacz również:

Maląg zapewniła, że priorytetem polskiego rządu jest zdrowie i życie Polaków, a wspólnym mianownikiem wszystkich jego działań jest odpowiedzialność.

"Podejmujemy też zdecydowane kroki, by w jak największym stopniu zniwelować gospodarcze skutki pandemii. Przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, który ma stanowić poduszkę bezpieczeństwa dla polskiej gospodarki. To 212 mld zł, niemal 10 proc. Produktu Krajowego Brutto, które przeznaczymy m.in. na wsparcie przedsiębiorców czy pracowników" - napisała. "Cel mamy jasny - ograniczyć negatywne skutki pandemii, stworzyć warunki, które pozwolą polskim firmom i pracownikom przejść te trudne czasy z możliwie najmniejszymi stratami" - oświadczyła szefowa resortu rodziny.

"To na pewno będzie trudny czas - dla nas wszystkich. Ale pracowitość Polaków, nasza przedsiębiorczość pozwalają wierzyć, że wspólnie pokonamy trudności. Wyjdziemy z nich silniejsi jako Wspólnota" - oceniła Maląg.