Już w przyszłym roku polska armia ma zacząć tworzenie wojsk cybernetycznych - ustalił reporter RMF FM Paweł Balinowski. W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad założeniami dla nowej formacji - wiadomo jednak, że nie będzie to kolejny rodzaj sił zbrojnych.

Pierwszym etapem w tworzeniu wojsk cybernetycznych (to robocza, nieoficjalna nazwa) ma być poszerzenie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013-2022. Do tego planu ma zostać dodany 15 program poświęcony właśnie cyberbezpieczeństwu - pracuje nad nim Ministerstwo Obrony Narodowej.

Z informacji RMF FM wynika, że te prace mają skończyć się w lutym 2019 roku - wtedy ma być m.in. wiadomo jak liczne będą nowe wojska, jaka będzie ich struktura i jak będzie przebiegała rekrutacja. W tym momencie wiadomo jedynie, że nie będzie to nowy rodzaj sił zbrojnych.

Nowa formacja miałaby zajmować się m.in. ochroną przed wszelkiego rodzaju cyberatakami, które coraz częściej stanowią równie duże zagrożenie jak akty konwencjonalnej agresji. Przykładem tego są ubiegłoroczne wydarzenia na Ukrainie - latem sparaliżowano w ten sposób banki, elektrownie i instytucje państwowe. 

Utworzenie nowych wojsk ma służyć m.in. cyberszpiegostwu, a także być odpowiedzią na ruchy podobnych państw, które już od lat rozwijają swój potencjał obronny i ofensywny w cyberprzestrzeni.

Opracowanie: