Uniwersytet Śląski wypowiada walkę rakowi szyjki macicy. Bezpłatną cytologię od jutra w każdy wtorek i czwartek kwietnia będzie można zrobić na terenie kampusu. Dziś po zmroku na znak rozpoczęcia kampanii Spodek w Katowicach będzie podświetlony na fioletowo.

Z bezpłatnej cytologii w poradni na terenie Uniwersytetu Śląskiego mogą skorzystać w godzinach pracy, między zajęciami i wykładami nie tylko pracownice uczelni.

Także studentki, partnerki pracowników, partnerki studentów. Chcemy objąć tą akcją jak największą liczbę pań - mówi profesor Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu  Śląskiego.

Chodzi o to, by kobietom ułatwić dostęp do badań. Cytologia jest bezpłatna w wielu poradniach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale zwykle są one otwarte wtedy, kiedy kobiety są w pracy. Teraz w godzinach pracy, bez specjalnego zwalniania się, czy brania urlopu, kobiety ze społeczności akademickiej będą mogły zrobić sobie badanie. Wcześniej trzeba tylko zarejestrować się przez internet.

Podobne akcje w ramach Akademickiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy wkrótce ma zorganizować kilkanaście uczelni ze Śląska i Opolszczyzny.

(j.)