Po raz pierwszy opinia publiczna ma szansę wziąć udział w nazwaniu astronomicznych odkryć. Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) organizuje konkurs na najpopularniejsze propozycje nazw planet układu poza słonecznego.

Nazwy będą zgłaszane przez kluby astronomiczne i organizacje non-profit zainteresowane astronomią. Następnie odbędzie się głosowanie za pośrednictwem platformy NameExoWorlds. Witryna internetowa powstaje przy połączeniu sił Międzynarodowej Unii Astronomicznej i Zooniverse. Serwis internetowy i organizacja naukowa obrały sobie za cel umożliwienie przystąpienia do głosowania jak największej ilości osób z całego świata.

Po policzeniu głosów nazwy, które zdobyły największą popularność zostaną oficjalnie uznane przez IAU i będą mogły być używane jako naukowa nomenklatura z uznaniem zasług dla organizacji zgłaszającej nazwę. W sierpniu 2013 roku IAU wydało oświadczenie umożliwiające zaangażowanie opinii publicznej w wybieraniu nazw egzoplanet. Konkurs NameExoWorlds jest globalnym, międzykulturowym, edukacyjnym i ponad wszystko ambitnym i wyzywającym konkursem.

Spis planet, które można nazwać zawiera 305 obiektów z układu poza słonecznego odkrytych do grudnia 2008r. Lista została już opublikowana na stronie konkursu www.NameExoWorlds.org. Witryna, na której organizacje chcące zgłosić propozycje będą mogły się zarejestrować, zostanie ukończona w sierpniu 2014r. Propozycje będzie można zgłaszać od grudnia b.r., a opinia publiczna zagłosuje już w marcu 2015r. Wyniki zostaną ogłoszone na XXIX Walnym Zgromadzeniu IAU w Honolulu sierpniem przyszłego roku.

Aby zachęcić do głosowania jak najszersze grono astronomicznych fanów, rozpoczęła się rekrutacja na tłumaczy, którzy będą mogli udostępnić treść konkursu w różnych językach. Naukowe oznaczenia używane do tej pory nie zostaną unieważnione, a nowe, oficjalnie usankcjonowane przez IAU nazwy będą mogły być używane wraz z naukowymi oznaczeniami lub w zamian.

(KZDZ) Źródło: http://www.dailymail.co.uk/