W Instytucie Fizyki PAN w Warszawie zakończono testy wysokorozdzielczego mikroskopu elektronowego TITAN CUBED 80-300, jednego z najlepszych tego typu urządzeń w Europie. Przyrząd, przeznaczony do wszechstronnego badania próbek materiałów wykorzystywanych m.in. w nanotechnologiach i spintronice, rozpocznie regularną pracę w styczniu 2011 roku.

Za pomocą nowego urządzenia naukowcy mogą szybko i dokładnie charakteryzować struktury półprzewodnikowe stosowane do produkcji laserów i diod oraz wszelkich urządzeń elektronicznych składających się z nanostruktur wykorzystujących efekty kwantowe. "Mikroskopią elektronową zajmujemy się od ponad 35 lat. TITAN zagwarantuje nam możliwość prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie" - mówi prof. dr hab. Leszek Sirko, dyrektor naukowy IF PAN.

Wysokorozdzielcza transmisyjna mikroskopia elektronowa (High-Resolution Transmission Electron Microscopy, HRTEM) to technika stosowana w badaniach ciał stałych w skali atomowej, a więc na odległościach rzędu dziesięciomiliardowych części metra. "Tak małych obiektów nie zobaczymy za pomocą światła widzialnego. Ponieważ ma ono zbyt dużą długość fali, na przeszkodzie stają efekty dyfrakcyjne" - wyjaśnia Kamil Sobczak, doktorant z Zespołu Mikroskopii Elektronowej IF PAN. Zamiast wiązki światła, do "oświetlania" próbki wykorzystuje się więc wiązkę elektronów.

Nowy mikroskop zostanie wykorzystany przez kilkunaście grup badawczych z Polski i zagranicy oraz kilka przedsiębiorstw komercyjnych. Instytut Fizyki PAN planuje używać go także w celu kształcenia kadr naukowych oraz w celu popularyzacji nauki.

Instytut Fizyki PAN