W Krakowie w ciągu trzech lat powstanie nowoczesne centrum leczenia nowotworów. Centrum Cyklotronowe w Bronowicach pozwoli leczyć pacjentów przy pomocy precyzyjnej wiązki protonów. Koszt całej inwestycji to 200 milionów złotych.

Jak podkreśla dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, profesor Marek Jeżabek, ta nowoczesna metoda, stosowana zaledwie w kilku ośrodkach w Europie, pozwoli niszczyć guzy nowotworowe, umiejscowione w szczególnie delikatnych miejscach ciała, takich jak oko, wątroba, czy trzustka.

W tej chwili trwają przygotowania do budowy pomieszczeń, w których zostanie zainstalowany nowoczesny cyklotron, dostarczający odpowiednią wiazkę protonów. Finansowanie tej części inwestycji zatwierdzono w ubiegłym roku. Wczoraj zapadła decyzja o przeznaczeniu około 80 milionów złotych na zakup niezbędnej instalacji do kierowania wiązką protonów (GANTRY), która w praktyce pozwoli na prowadzenie terapii.

Centrum powinno przyjmować pacjentów już od początku 2014 roku. Bedzie mogło pomóc rocznie około 400 chorym. Liczbę pacjentów, wymagających podobnej terapii, szacuje się w Polsce na 1,5 do 2 tysięcy rocznie. W przyszłości Centrum będzie można rozbudować.