Są szanse lepszego rozpoznania stanu pacjentów, którzy wskutek paraliżu i uszkodzenia mózgu utracili zdolność kontaktu z otoczeniem. Belgijscy naukowcy odkryli, że do ich diagnozy można wykorzystać sygnały elektryczne, które pojawiają się w mózgu w reakcji na dźwięki. Pracę na ten temat publikuje w najnowszym numerze czasopismo "Science".

Znaczenie tego odkrycia może być trudne do przecenienia. W niektórych przypadkach to może być sprawa życia i śmierci, jeśli lekarze i rodzina podejmują decyzję o wyłączeniu aparatury podtrzymującej życie osoby, która ich zdaniem znalazła się w stanie wegetatywnym.

Medycyna nie zawsze potrafi rozróżnić pacjentów, którzy są w stanie wegetatywnym, zachowują przytomność, ale nie mają świadomości, od tych, którzy są świadomi, ale nie mogą kontaktować się z otoczeniem. W tym drugim przypadku mówimy o tak zwanym syndromie zamkniecia. Ostrożne szacunki wskazują, że nawet w 40 procent przypadków stwierdzenia stanu wegetatywnego, pacjenci są świadomi, do tej pory nie było jednek metod, by to rozpoznać.

Badacze z Uniwersytetu w Liege pokazali, że przy pomocy elektroencefalografu (EEG) można stwierdzić u osób z syndromem zamknięcia reakcję na dźwięki, podobną do tej obserwowanej u osób całkowicie zdrowych. W stanie wegetatywnym reakcja jest inna.

U osób, które zachowały minimum świadomości zauważono sprzężenie sygnałów miedzy korą skroniową, odpowiedzialną za odebranie bodźców dźwiękowych i korą czołową mózgu. Podobnie, jak u osób zdrowych impulsy elektryczne przebiegają między nimi w obu kierunkach. U osób, znajdujących się w stanie wegetatywnym, sygnały mogą być przesyłane tylko z kory słuchowej do kory czołowej mózgu, lecz nie z powrotem.

Badania objęły grupę 21 pacjentów, 8 w stanie wegetatywnym i 13, którzy zachowali minimalny poziom świadomości. Zapis sygnałów elektrycznych ich mózgu porównano z zapisem dla zdrowych ochotników. Jeśli metoda potwierdzi skuteczność na większej grupie osób, może się okazać niezwykle cennym narzędziem dla diagnostyki osób dotkniętymi syndromem zamknięcia.