Skończywszy 101 lat wiele już przeżyła i wiele widziała. Ale jakież było zumienie ponad stuletniej staruszki, kiedy władze kraju przysłały jej zawiadomienie, że od jesieni czeka na nią miejsce w gminnym przedszkolu w Ystad.

Dagmar Lundgren naukę skończyła tymczasem już w 1918 r. i po raz drugi do przedszkola oczywiście nie zamierza iść. Byłam pewna, że już jestem dostatecznie wykształcona. Ponadto odczuwam obecnie pewne trudności z uczeniem się nowych rzeczy. Może więc skorzystam w przyszłym roku - zażartowała.

Zaszło oczywiście nieporozumienie - pracownik urzędu gminnego przez pomyłkę wpisał rok 2006 zamiast roku 1906 jako datę urodzenia pani Lundgren.