Odpowiednie wykształcenie to współcześnie dla wielu osób klucz otwierający furtkę do wymarzonej kariery zawodowej i satysfakcjonującej pracy. Niestety wiele osób dorosłych uważa, że z powodu pewnych braków w wykształceniu jest dla nich za późno na podjęcie decyzji o dalszym kształceniu i zmianę swojego życia. Podjęcie nauki w dorosłym życiu może jednak umożliwić dalszy rozwój zawodowy, ułatwić przekwalifikowanie się bądź pomóc w zdobywaniu zupełnie nowych, pożądanych na rynku pracy umiejętności. W poniższym artykule wyjaśniamy, dlaczego na naukę nigdy nie jest za późno.

Rynek pracy w Polsce a sytuacja osób dorosłych

Sytuacja na rynku pracy w kraju zmienia się bardzo dynamicznie. Wiele osób szuka dla siebie alternatywnych rozwiązań, nowych ścieżek kariery zawodowej i osobistego rozwoju. Ułatwiają to zarówno dotychczas pielęgnowane talenty, pasje i umiejętności, jak i również kwalifikacje, których zdobycie pozostaje dla nich wizją przyszłości czy - jedynie potencjalnie - nieosiągalnym marzeniem. Naprzeciw potrzebom osób dorosłych wychodzą organizatorzy różnorodnych form kształcenia ustawicznego dla dorosłych - w tym m.in. szkoły policealne. Dzięki nim zarówno młode, jaki i te bardziej dojrzałe osoby, mogą w dowolny sposób kształtować swoją ścieżkę zawodową. 

Dorośli jako słuchacze szkół policealnych

Do szkoły policealnej zapisać może się każda osoba pełnoletnia, która ukończyła 18. rok życia, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie. Słuchaczami w szkole policealnej zostać mogą zatem zarówno świeżo upieczeni maturzyści, absolwenci liceum bądź technikum, jak i osoby, które lata szkolne mają już dawno za sobą, a z chęcią przekwalifikowali by się bądź zdobyli nowy, satysfakcjonujący ich zawód. Co istotne, uczestnikiem kształcenia w szkole policealnej może zostać zarówno osoba legitymująca się świadectwem maturalnym, jak i ta, która nie posiada matury lub uzyskany przez nią wynik nie pozwolił jej na kontynuowanie kształcenia np. na studiach licencjackich czy inżynieryjnych. 

Korzyści dla osoby dorosłej płynące z kształcenia w szkole policealnej

Nauka w szkole policealnej dla dorosłych: 

 • daje możliwość uzyskania tytułu zawodowego w rok lub dwa lata, 
 • skupia się na praktycznym aspekcie nauki zawodu, 
 • zwiększa indywidualne szanse zawodowe słuchaczy, 
 • daje możliwość poznania nowych osób - zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym,
 • wpływa na poczucie własnej wartości, 
 • stanowi o konkurencyjności danego pracownika u potencjalnego pracodawcy, 
 • daje możliwości wszechstronnego rozwoju, 
 • pozwala na społeczną integrację i nabywanie umiejętności społecznych, 
 • umożliwia rozwój kariery zawodowej, 
 • zapewnia szerokie możliwości rozwoju własnych pasji, talentów i umiejętności, 
 • pozwala podnieść kompetencje i kwalifikacje osoby dorosłej, 
 • umożliwia rozbudowanie perspektyw życiowych, 
 • ułatwia start na rynku pracy - np. osobom długotrwale bezrobotnym, niewykształconym czy nie posiadającym odpowiednich środków finansowych na kosztowne kontynuowanie nauki np. na studiach wyższych,
 • odbywa się w dogodnych lokalizacjach w centrum miast (jakie oferuje m.in. szkoła policealna w Krakowie),
 • oferuje niższe koszty kształcenia, programy zniżkowe i rabaty. 

Jak wygląda nauka w szkole dla dorosłych?

Dorośli, którzy decydują się na kształcenie w szkole policealnej, mogą wybrać spośród wielu dostępnych kierunków ten, który najbardziej ich interesuje. Szkoła policealna to placówka edukacyjna o wyjątkowo bogatej ofercie edukacyjnej. Dorośli dzięki nauce mogą zyskać tytuł zawodowy m.in. technika masażysty, technika usług kosmetycznych, technika farmaceuty, asystentki lub higienistki stomatologicznej, technika administracji, technika archiwisty czy specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Każdy z wymienionych kierunków można realizować w jednym z trzech trybów nauki - dziennym (zajęcia w co najmniej 3 dni powszednie w tygodniu, w godzinach porannych i popołudniowych), wieczorowym (nauka w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych) lub zaocznym (zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy), co w przypadku osób dorosłych ma ogromne znaczenie ze względu na dotychczasowe ich zobowiązania w życiu prywatnym, jak i zawodowym - zajęcia odbywają się w godzinach wolnych od pracy (zgodnie z wybranym wcześniej przez słuchacza trybem kształcenia w szkole policealnej). 

Rekrutacja do szkoły policealnej przebiega w sposób intuicyjny i polega na wypełnieniu kwestionariusza osobowego - często za pomocą formularza online. Po dostarczeniu dokumentów do siedziby szkoły i ogłoszeniu pozytywnych wyników rekrutacji kandydat uzyskuje status słuchacza (o przyjęciu do szkoły policealnej decyduje kolejność zgłoszeń).  

Dorośli, będący słuchaczami szkoły policealnej, zyskują ponadto szereg korzyści - nie muszą oni uiszczać opłat za wpisowe, wyrobienie legitymacji oraz czesne. Szkoła pomaga więc pogodzić im zdobycie wykształcenia i nowych kwalifikacji z życiem codziennym, zobowiązaniami finansowymi (m.in. w przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) i obowiązkami zawodowymi.