Odpowiednie środki pomocy i dobra opieka zdrowotna mogą znacznie obniżyć śmiertelność wśród młodych matek na całym świecie - donosi ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia, WHO wydany wspólnie z UNFPA, UNICEF oraz World Bank.

Przyczyny śmierci kobiet będących młodymi matkami są takie same na całym świecie. W około 80 procentacg wszystkich przypadków zgon jest spowodowany komplikacjami w czasie ciąży, porodu lub okresie poporodowym. Rocznie z tych przyczyn umiera na świecie około 600 tysięcy kobiet. Ryzyko śmierci w czasie porodu jest tym większe, im więcej porodów kobieta przeszła w czasie swojego życia.

Jedną z najczęstszych przyczyn śmierci, odpowiedzialną za około 25 procent zgonów wśród młodych kobiet, są krwotoki, zwłaszcza poporodowe. Posocznica, tj. bakteryjne lub grzybicze zakażenie ogólnoustrojowe, jest przyczyną około 15 procent zgonów. Powikłania ciąży związane z nadciśnieniem lub chorobą układu

krwionośnego, przede wszystkim tzw. rzucawka są przyczyną około 12 procent zgonów wśród kobiet. Rzucawka jest to występujący w czasie ciąży stan śpiączki, któremu mogą towarzyszyć napady drgawek. Inna ważna przyczyną śmiertelności wśród kobiet jest zabieg aborcji przeprowadzany w nieodpowiednich warunkach i przez niewyspecjalizowane osoby. Stanowi on 13 procent wszystkich zgonów wśród kobiet na świecie.

W raporcie WHO/UNFPA/UNICEF/World Bank zostały też wymienione czynniki zwiększające ryzyko śmierci wśród kobiet. Są to między innymi niski status socjoekonomiczny w niektórych krajach, który ogranicza możliwości kształcenia się, a co za tym idzie możliwość podejmowania decyzji dotyczących własnego zdrowia, diety czy planowania rodziny. Wiele kobiet nie korzysta z opieki medycznej z powodów religijnych i kulturowych. Jest to jedna z podstawowych przyczyn śmiertelności wśród kobiet w krajach rozwijających się. Tylko 53 procent kobiet w krajach rozwijających się korzysta w czasie porodu z pomocy wykwalifikowanego personelu medycznego i jedynie 40 procent rodzi swe dzieci w szpitalach lub centrach zdrowia.