Przedstawiciele Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego w ukraińskiej Odessie poprosili swych kapłanów i wiernych o modlitwę w intencji zesłania wszelkich „bied i chorób” na trzy miejscowe dziennikarki. Opublikowały one bowiem w prasie cennik usług religijnych świadczonych w cerkwiach.

Od dziś w monastyrach Uspieńskim, św. Pantelejemona i św. Ilii będą wznoszone modlitwy do Boga, by zesłał on biedy i choroby na pozbawione rozumu oszczerczynie Jezusa: Olgę Kniaź, Swietłanę Hodowenko i Lilię Feszczenko - czytamy na stronach internetowych odeskiej eparchii.

Trzy wymienione dziennikarki opublikowały pod koniec września w gazecie „Siegodnia” artykuł pt. „Rytualne honoraria w odeskich świątyniach”. Dziwiły się w nim np., że świeczka, która w sklepie sprzedawana jest za 20 kopiejek, w cerkwi kosztuje całą hrywnę, a także podały szczegółowy cennik świadczonych przez księży usług.