Niezwykłe odkrycie archeologiczne we Francji. W czasie przygotowywania terenu pod budowę domków jednorodzinnych w Normandii, natrafiono przypadkiem na niezwykle rzadką nekropolię z czasów dynastii Merowingów. Odkrycie może mieć kluczowe znaczenie dla lepszego poznania historii Królestwa Franków.

Koło miasta Evrecy specjaliści z francuskiego Narodowego Instytutu Poszukiwań Archeologicznych (INRAP) odkryli ponad 350 grobów dostojników, wojowników oraz całych rodzin z okresu od V do VIII wieku naszej ery.

Znajdują się w nich niezliczone, świetnie zachowane przedmioty - m.in. miecze, dzidy, wazy, półmiski i biżuteria, a nawet fragmenty ówczesnych strojów.

Naukowcy podkreślają, że jest to jedno z największych odkryć tego typu we Francji, dzięki któremu mało jeszcze znany okres panowania Merowingów - czyli schyłek epoki starożytnej i początek średniowiecza - zostanie wreszcie lepiej poznany.

Dynastia Merowingów panowała w latach od 481 do 751 roku w państwie Franków, na którego bazie utworzone zostało odnowione Cesarstwo Karola I Wielkiego.