Sensacja archeologiczna: Odkryto zwoje z przekazem biblijnych proroków

Wtorek, 16 marca (10:14)

Izraelscy archeolodzy ogłosili odkrycie kilkudziesięciu nowych fragmentów Rękopisów z Qumran, na których znajduje się biblijny tekst, znalezionych w jaskiniach na pustyni Judzkiej. Zwoje te zostały prawdopodobnie ukryte w grotach podczas żydowskiej rewolty przeciwko Rzymowi prawie 1900 lat temu.

Rękopisy z Qumran to zbiór dokumentów spisanych po hebrajsku, aramejsku i grecku. Zostały znalezione w latach 40. i 50. ubiegłego wieku w grotach niedaleko ruin Kumran na Zachodnim Brzegu. Znane są także jako "Zwoje znad Morza Martwego" i określane mianem odkrycia XX wieku. Do 1956 roku odnaleziono blisko 30 tys. fragmentów tekstów, w tym najstarszą zachowaną kopię Dziesięciu Przykazań. 

Odkryte przez izraelskich archeologów fragmenty to zapisane na pergaminie wiersze greckiego tekstu z ksiąg proroków Zachariasza i Nahuma. Jedynie imię Boga zapisano po hebrajsku. Boskie imię zostało zapisane przy użyciu pisma paleohebrajskiego, które różni się znacząco od używanego dzisiaj.

Zostały datowane radiowęglem na II wiek naszej ery. Są to pierwsze od 60 lat nowe zwoje znalezione podczas wykopalisk archeologicznych na pustyni na południe od Jerozolimy.

Nowe fragmenty należą do zestawu pergaminowych zapisków znalezionych w miejscu znanym jako "Jaskinia grozy". Chodzi o jaskinię, w której w latach 60. znaleziono 40 ludzkich szkieletów, uchodźców żydowskich z czasów rewolty przeciwko Rzymowi. Jest ona położona na Pustyni Judzkiej na południe od Jerozolimy.

To dokumenty zawierające słowa Proroków Mniejszych, jak określanych jest 12 ksiąg biblijnych wchodzących w skład Starego Testamentu. Każda z ksiąg nosi nazwę od imienia proroka, któremu jest ona przypisana.

Naukowcy przypuszczają, że fragmenty Zwojów znad Morza Martwego zostały ukryte w jaskini podczas zbrojnego powstania żydowskiego przeciwko Rzymowi za panowania cesarza Hadriana, między 132 a 136 rokiem naszej ery.

W tekstach opisujących zwyczaje jednej z radykalnych grup żydowskich pojawia się wiele elementów, które potem występują wśród chrześcijan. Naukowcy spierają się, czy grupa z Qumran, za którą uważano eseńczyków, jest protoplastą chrześcijan.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Niezwykłe odkrycie w Pompejach. Znaleziono wóz paradny [ZDJĘCIA]

Artykuł pochodzi z kategorii: Nauka

Joanna Potocka

RMF24