Europejska Agencja Kosmiczna będzie dostarczała informacji na temat pokrywy śnieżnej. Śnieg będzie badany przez satelity w ramach projektu GlobSnow, który jest koordynowany przez Fiński Instytut Meteorologiczny.W wyniku badań ma powstać szczegółowa mapa zaśnieżenia i jakości śniegu.

Sezonowe zmiany w pokrywie śnieżnej są największe na półkuli północnej. Obejmują od 20 do 40 milionów kilometrów kwadratowych i odpowiadają 2000-3000 kilometrom sześciennym wody. Rozmieszczenie stacji meteorologicznych na powierzchni Ziemi nie jest wystarczająco gęste, aby wykonywać dokładne mapy ilości zaśnieżenia i jakości śniegu. W zadaniu tym ma pomóc właśnie GlobSnow. System będzie korzystał z danych dostarczanych przez europejskie i amerykańskie satelity.

Przez rok dane będą dostępne publicznie prawie w czasie rzeczywistym na stronie internetowej GlobSnow. W serwisie dostępne będą dzienne i tygodniowe mapy zaśnieżenia. Pozwoli to wielu ośrodkom na ich wykorzystanie w modelach hydrologicznych, przewidywaniu powodzi i zarządzania zasobami wodnymi.

Projekt GlobSnow został utworzony przez Europejską Agencję Kosmiczną w listopadzie 2008 r. W pierwszej fazie, w roku 2009, pracowano nad opracowaniem jak najlepszych algorytmów. Rok później rozpoczęto prace nad danymi długoterminowymi, a obecnie startuje serwis demonstrujący możliwości systemu w wykonywaniu map pokrywy śnieżnej w czasie rzeczywistym.