Archeolodzy odkryli pozostałości domostw i liczne artefakty sprzed około 3000 lat w południowo-wschodnich Chinach - informuje serwis internetowy People's Daily Online. Odkrycia dokonano na stanowisku Nantudun, położonym koło wioski Xiabujie w pobliżu miasta Xiabu, w okręgu Jinxian na terenie prowincji Kiangsi.

Naukowcy z Instytutu Archeologii i Reliktów Kultury Prowincji Kiangsi, prowadzący badania archeologiczne wzdłuż trasy budowy linii kolejowej, łączącej Hangzhou - stolicę prowincji Chekiang we wschodnich Chinach z miastem Changsha - stolicą prowincji Henan w południowej części kraju, odkryli na stanowisku Nantudun ślady ludzkiego osadnictwa z czasów Zachodniej Dynastii Czou (1-45-771 r. p.n.e.).

Jak poinformował Li Yuyuan z Instytutu Archeologii i Reliktów Kultury, kierujący pracami wykopaliskowymi, na obszarze o łącznej powierzchni około 750 metrów kwadratowych naukowcy odsłonili pozostałości 32 domostw z początkowego okresu panowania Zachodniej Dynastii Czou.

Wśród odnalezionych artefaktów znajdują się kamienne narzędzia, jak groty strzał, sierpy, noże i topory, a także wyroby ceramiczne typu celadon, gliniane garnki oraz przedmioty wykonane z brązu.

Według Y. Li, znaleziska mają duże znaczenie dla badań relacji łączących w starożytności mieszkańców równinnych regionów środkowych Chin ze skupiskami ludzkimi, zajmującymi tereny położone na południe od dolnego biegu rzeki Jangcy.

Odkryte wyroby ceramiczne wskazują, zdaniem naukowców, na wysoki poziom garncarstwa w zakresie obróbki cieplnej, glazurowania i zdobienia naczyń, jaki istniał w tej części Chin już około 3000 lat temu.