Ćwiczenie czyni mistrza - ta prawda jest podstawą uczenia się, gdy chodzi o tabliczkę mnożenia, słówka w obcym języku, czy umiejętność gry na instrumencie muzycznym. Zaskakujące wyniki badań mózgu pokazały jednak procesy, które sugerują, że powtarzanie niekoniecznie sprzyja uczeniu się.

Badania neurologiczne pokazały, że powtarzanie tych samych bodźców może osłabiać, zamiast wzmacniać połączenia między indywidualnymi neuronami. To sugeruje, że ponawianie bodźców nawet przeszkadza w uczeniu się.

Ten paradoks wyjaśnili ostatnio badacze z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Odkryli mechanizm, który za to odpowiada i który sprawia, że mózg elastycznie zmienia sposób zapamiętywania.

Jaki z tego wniosek? Przysiądźmy nad książkami, powtórzmy to co mamy do powtórzenia, a mózg już sam sobie poradzi i nie zawiedzie nas na egzaminie.