Polscy chemicy przygotowali substancję, która może pomóc w skutecznej ochronie lasów przed groźnymi szkodnikami. Opracowany w Zakładzie Doświadczalnym CHEMIPAN Instytutu Chemii Fizycznej PAN zwiazek feromonowy okazał się skuteczny w przywabianiu między innymi drwalnika bukowca, ale także pozostałych gatunków chrząszczy z rodzaju Trypodendron.

Drwalnik bukowiec, drobny chrząszcz europejski, żeruje na drzewach liściastych, głównie bukach. Leśnicy dotychczas nie mieli do dyspozycji substancji feromonowych, pozwalających monitorować i ograniczać populację tego szkodnika. Nowy związek może to zmienić. Jego skutecznośc potwierdziły w ubiegłym roku badania prowadzone w niemieckich lasach liściastych w okolicach Lipska, Drezna i Wermsdorfu. Wyniki badań przeprowadzonych przez naszych niemieckich kolegów okazały się wyjątkowo miłą niespodzianką - mówi dr hab. inż. Jerzy Raczko, dyrektor CHEMIPAN-u.

Feromony to substancje lotne wydzielane przez organizmy żywe w celach komunikacyjnych. Pełnią różne zadania: zazwyczaj sygnalizują pobyt samicy lub obfitość pożywienia, ale są także stosowane w charakterze ostrzeżeń. Wabiące cechy feromonów były od dawna wykorzystywane przez leśników do walki z owadami. Dzięki pułapkom feromonowym mogą oni monitorować, ograniczać lub zwalczać określoną populację szkodników.

Dzięki nowemu preparatowi feromonowemu wabiącemu drwalniki będzie można lepiej wyznaczać terminy rozpoczęcia i kulminacji rójek tych szkodników. Pomiary za pomocą pułapek pozwolą skuteczniej monitorować drzewostany i umożliwią leśnikom odpowiednio wczesne podejmowanie działań dla ograniczenia szkód spowodowanych żerowaniem owadów.

Na podstawie informacji Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.